top
logo strona g��wna
o firmie
oferta
technologia
media
klienci
galeria
kontakt
zapytanie ofertowe
Firmy, które zastosowały technologię TELUK ENERGETYKA
Wystarczy poinformować nas o zainteresowaniu oferowaną metodą eksploatacji urządzeń elektrycznych, po czym w uzgodnionym terminie wykonamy na miejscu oględziny techniczne instalacji oraz zaprezentujemy naszą metodę (w tym obliczoną cenę usługi):

TELUK sp. z o.o.
44-100 Gliwice, Opawska 1/4
tel. 32 232 65 54, kom. 600 023 118
e-mail: teluk [at] energetyka.com

Dane firmy:

KRS: 0000220267
REGON: 271218795
NIP: 631-01-18-495

Zamawianie usług

Zamówienie usługi (lub umowy serwisowej) wymaga określenia zakresu prac na miejscu podczas wizyty technicznej. Obliczeniu podlegają liczby:
  • Pól (jednostronnych lub dwustronnych), systemów, mostów szynowych;
  • powierzchni kanałów kabli elektroenergetycznych
    i sterowniczych w m²;
  • mocy transformatora i instalacji w jego komorze;
  • powierzchni do czyszczenia, dezaktywacji chemicznej lub malowania.
Klient może tez zwrócić się oficjalnie, e-mailem lub faksem
z zapytaniem ofertowym podając powyższe liczby, a także bliższe dane obiektów np. nazwę i typ rozdzielni, napięcie pracy, zainstalowaną moc, itp.
Czyszczenie urządzeń elektrycznych
Od 1992 roku Teluk sp. z o.o. (dawniej Telsidd Polsko-Belgijska sp. z o.o) poleca swoje usługi w zakresie czyszczenia oraz konserwowania urządzeń, aparatów i instalacji elektrycznych pod napięciem. Usługi naszej firmy objęte są gwarancją jakości i bezpieczeństwa elektrycznego. CENA FINALNA NASZEJ USŁUGI JEST NAJTAŃSZA NA RYNKU Posiadamy księgę jakości, opracowaną w oparciu o udokumentowane procedury badawcze, pracowników o najwyższych kwalifikacjach zawodowych oraz specjalne ubezpieczenie majątkowe z uwzględnieniem ryzyka pracy pod napięciem.
więcej: » o firmie » technologia » biografia Tadeusza Teluka


Dr inż. Tadeusz Teluk, założyciel TELSIDD (obecnie TELUK sp. z o.o.)

Tadeusz TelukWykształcenie: Politechnika Śląska, Instytut Elektroenergetyki i Sterowania Układów, Doktor Nauk Technicznych, 1981 r. Od 1970 do 1977 r. asystent i starszy asystent w Katedrach Sieci i Urządzeń Elektroenergetycznych oraz Wysokich Napięć Politechniki Śląskiej. Od 1977 do 2002 r. adiunkt w Instytucie Energetyki, Zakład Bezpieczeństwa Pracy. W latach 1988-1990 wykładowca na Wydziale Elektrycznym Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Sfax, Tunezja. W latach 1992-2014 dyrektor-prezes TELSIDD Polsko-Belgijskiej Sp. z o.o. w Gliwicach.

Od 1995 do 2000 r. autor i wykonawca szkoleń w zakresie zabiegów konserwacyjnych w stacjach elektroenergetycznych pod napięciem, realizowanych w ośrodkach szkoleniowych energetyki zawodowej Energa Straszyn (obecnie MCE), Ziad Bielsko-Biała, Biała/ k. Sulejowa (ZE Łodź-Teren), Krasnobród (Zamojska Korporacja Energetyczna), Zdroisko (ZE Gorzów) oraz bezpośrednio na terenie Zakładów Energetycznych w Zielonej Górze i Rzeszowie. Wyszkolił ok. 2 tys. wykonawców oraz poleceniodawców na podstawie zawartych z zakładami umów licencyjnych. Autor instrukcji stanowiskowych w wyniku otrzymanych patentów przez TELSIDD i Instytut Energetyki, będących podstawą tych umów.

W latach 1992-2014 realizował prace, na podstawie zawartych umów prac konserwacyjnych pod napięciem w kilkunastu zakładach przemysłowych i energetycznych. Zarządzał produkcją sprzętu i wykonawstwem. Projektował ogólne i szczegółowe prace pod napięciem. W firmie TELUK sp. z o.o. pełnił funkcje doradcze.
bottom