top
logo strona g��wna
o firmie
oferta
technologia
klienci
galeria
kontakt
zapytanie ofertowe
wiadomosci
Podstawową uługą TELSIDD jest czyszczenie i konserwacja produktem dielektrycznym oraz diagnostyka i poprawa połączeń prądowych urządzeń elektrycznych w rozdzielniach i komorach transformatorów – pod napięciem.

Zapewniamy Państwu:
 • Ograniczenie strat energii elektrycznej;
 • redukcję kosztów eksploatacji urządzeń;
 • dwuletnią gwarancję jakości i pięcioletnią bezpieczeństwa elektrycznego;
 • eliminację zagrożenia zwarciem lub wypadkiem i przerw
  w zasilaniu energią elektryczną;
 • możliwość uzyskania znacznej zniżki
  w ubezpieczeniu majątkowym urządzeń i napędów elektrycznych.
Korzyści ze stosowania technologii TELSIDD

Nasze prace zawierają:
 • Czyszczenie pól rozdzielni elektroenergetycznych lub sterujących (instalacji, obudów, kanałów kablowych);
 • konserwację chemiczną urządzeń, aparatów, maszyn napędowych i instalacji elektrycznych wysokojakościowymi cieczami dielektrycznymi, zwłaszcza Dielectem 2000, posiadającymi zdolności regeneracji izolacji elektrycznej;
 • dosycenie głowic kabli elektroenergetycznych średniego napięcia syciwem ściekającym;
 • diagnostykę i poprawę, wykrytych podczas czyszczenia czynnych instalacji, wad połączeń prądowych.
Zamawiając naszą usługę uzyskacie Państwo:
 • Eliminację ryzyka poważnej awarii i strat produkcyjnych;
 • ciągłość zasilania energią elektryczną procesów przemysłowych;
 • brak potrzeby wykonywania kłopotliwych przełączeń ruchowych i stosowania uziemiaczy przenośnych w przypadku wykonywania powyższych prac wyłącznie podczas postoju,
  w godzinach nadliczbowych, bądź w dni wolne od pracy;
 • eliminację korodowania oraz nadmiernego nagrzewania się wadliwych połączeń prądowych i aparatury elektrycznej;
 • uzyskanie wydłużonego w czasie efektu konserwacji chemicznej;
 • eliminacja strat energii związanych z zabrudzeniami urządzeń elektrycznych;
 • zwiększenie wytrzymałości izolacji instalacji konserwowanej naszą metodą o 30%;
 • kilkunastokrotny wzrost mierzonej oporności izolacji;
 • usunięcie związków chemicznych szkodliwych dla aparatury
  i ludzi z miejsc pracy;
 • możliwość uzyskania dużej zniżki w ubezpieczeniu majątkowym rozdzielni i komór transformatorów.
16 lat na rynku!*
Czyszczenie urządzeń elektrycznych
Od 1992 roku TELSIDD poleca swoje usługi w zakresie czyszczenia
oraz konserwowania urządzeń, aparatów i instalacji elektrycznych
pod napięciem. Usługi TELSIDD objęte są gwarancją jakości
i bezpieczeństwa elektrycznego.
CENA FINALNA NASZEJ USŁUGI JEST NAJTAŃSZA NA RYNKU
Posiadamy księgę jakości,
opracowaną w oparciu o udokumentowane procedury badawcze,
pracowników o najwyższych kwalifikacjach zawodowych
shim
oraz specjalne ubezpieczenie majątkowe z uwzględnieniem
ryzyka pracy pod napięciem.

więcej: » o firmie » technologia » biografia Tadeusza Teluka

Dr inż. Tadeusz Teluk, prezes TELSIDD

Tadeusz TelukWykształcenie: Politechnika Śląska, Instytut Elektroenergetyki i Sterowania Układów, Doktor Nauk Technicznych, 1981 r. Od 1970 do 1977 r. asystent i starszy asystent w Katedrach Sieci
i Urządzeń Elektroenergetycznych oraz Wysokich Napięć Politechniki Śląskiej. Od 1977 do 2002 r. adiunkt w Instytucie Energetyki, Zakład Bezpieczeństwa Pracy. W latach 1988-1990 wykładowca na Wydziale Elektrycznym Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Sfax-ie, Tunezja. Od 1992 r. dyrektor-prezes TELSIDD
Polsko-Belgijskiej Sp. z o.o. w Gliwicach.

Od 1995 do 2000 r. autor i wykonawca szkoleń w zakresie zabiegów konserwacyjnych w stacjach elektroenergetycznych pod napięciem, realizowanych w ośrodkach szkoleniowych energetyki zawodowej Energa Straszyn (obecnie MCE), Ziad Bielsko-Biała, Biała/ k. Sulejowa (ZE Łodź-Teren), Krasnobród (Zamojska Korporacja Energetyczna), Zdroisko (ZE Gorzów) oraz bezpośrednio na terenie Zakładów Energetycznych w Zielonej Górze i Rzeszowie. Wyszkolił ok. 2 tys. wykonawców oraz poleceniodawców na podstawie zawartych z zakładami umów licencyjnych. Autor instrukcji stanowiskowych w wyniku otrzymanych patentów przez TELSIDD
i Instytut Energetyki, będących podstawą tych umów.

Od 1995 r. realizuje prace, na podstawie zawartych umów prac konserwacyjnych pod napięciem w kilkunastu zakładach przemysłowych i energetycznych. Zarządza produkcją sprzętu
i wykonawstwem. Projektuje ogólne i szczegółowe prace pod napięciem. Żonaty – żona lekarz stomatolog, dwóch synów
– Tomasz, dr filozofii; Marek – mgr inż. inżynierii medycznej.
Hobby: tenis stołowy, narty, media i Milówka.Firmy, które zastosowały technologię TELSIDD:
bottom