top
logo strona g��wna
o firmie
oferta
technologia
media
klienci
galeria
kontakt
zapytanie ofertowe
Firmy, które zastosowały technologię TELUK ENERGETYKA
Początki działalności

Firma Teluk sp. z o.o. funkcjonuje od 1992 (wcześniej jako Telsidd Polsko-Belgijska sp. z o.o.). Jako współwłaściciel wielu wynalazków, opracowanych wspólnie z Instytutem Energetyki w Warszawie, rozpoczęto wytwarzanie wielu elementów elektroizolacyjnych z materiałów o stabilnych w czasie własnościach dielektrycznych (specjalne PCV oraz włosie stylonowe), uzyskanych od polskich producentów. Wkrótce po stażu odbytym w Belgii, sprowadzono do Polski technikę mycia urządzeń elektrycznych metodą natryskową, z zastosowaniem opatentowanej cieczy dielektrycznej, używanej do dziś pod nazwą Dielect 2000.
W wyniku sprzedaży praw do patentu nr 296669, opracowano szereg dokumentów, w tym instrukcje stanowiskowe, wskazówki badań sprzętu, obliczanie efektów ekonomicznych, itp., które publikowano w czasopiśmie Energetyka oraz przekazywano na szkoleniach w postaci materiałów szkoleniowych.

Historia firmy

Ogólnie TELSIDD wyszkoliła ponad 2 tys. pracowników stosujących do dziś technologię czyszczenia urządzeń elektrycznych pod napięciem, głównie w Ośrodku w Straszynie (aktualnie MCSE Energa SA), ale też podczas wyjazdów do Ośrodków
w Krasnobrodzie, Białej/k. Sulejowa, Zdroisko, Dzierżno i w końcu do Zielonej Góry, Rzeszowa oraz innych Zakładów Energetycznych. Udało się też wyszkolić kilka brygad w Elektrowni Turów, w tym brygadę kobiecą. W latach 1997-2000 przedmiotem szkoleń dla Energetyki była już profesjonalna technologia przeglądu zewnętrznego urządzeń elektrycznych pod napięciem, zawierająca elementy diagnostyki obwodów prądowych, czynności dokręcania śrub stykowych oraz dosycanie kabli SN syciwem ściekającym. Podstawą jej było zastosowanie patentu nr 297318 – „Drążek izolacyjny manipulacyjny”, którego konstrukcja wyraźnie odeszła od prostych rozwiązań francuskich z lat 70-tych.

Równolegle zaopatrywano brygady w komplety sprzętu wytwarzanego w Gliwicach w bazie na terenie Zakładów Zremb SA, a obecnie Energopomiar Sp. z o.o. W tym czasie znacznie poprawiono jakość produkcji, głównie dzięki współpracy z firmą Aktywizacja z Krakowa, a także z fińskim producentem rur elektroizolacyjnych Exel. W roku 2000 praktycznie zaprzestano szkoleń, co wiązało się ze stopniowych odchodzeniem z rynku Zakładu Bezpieczeństwa Pracy w Gliwicach, który przestał wspierać rozwój technologii, zwłaszcza w firmie państwowej PSE, która uzyskała w tym czasie od Instytutu Energetyki kompletne rozwiązanie konserwacji urządzeń metodą natrysku dynamicznego produktem dielektrycznym pod napięciem – na wszystkich poziomach napięć (zwłaszcza najwyższych napięć).

Czasy współczesne

Wszystkie prace realizujemy zatrudniając wysokiej klasy specjalistów, posiadających kwalifikacje wymagane Prawem Energetycznym i Budowlanym oraz zgodnie z Rozporządzeniem BHP z września 1997 r. Dysponujemy sprzętem doskonałej jakości, który umożliwia nam wykonanie nawet najtrudniejszych prac np. malowanie renowacyjne transformatorów mocy 110/SN z 15-letnią gwarancją.

Największym sukcesem firmy jest więc nie tylko opracowanie i wdrożenie w Polsce nowoczesnej technologii, lecz przede wszystkim jej praktyczne zastosowania w sferze usług. W celu ich realizacji posiadamy od lat polisę (ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie oferowanej działalności), z której nigdy nie podjęto żadnej kwoty odszkodowania.

Obecnie firma TELUK ENERGETYKA (marka spółki Teluk) realizuje profesjonalną obsługę urządzeń elektrycznych pod napięciem. Mamy stałych klientów, którzy powierzyli nam dbałość o czystość rozdzielni, transformatorów szaf sterowniczych. Możemy szczycić się rekomendacjami znanych firm w Polsce.

TELUK ENERGETYKA stała się marką w 100 proc. polską poprzez proces wykupienia udziałów od belgijskiego partnera. Teluk sp. z o.o. jest firmą rodzinną. Jest zarządzana przez zespół sprawnych menedżerów, którzy nabywali doświadczanie przy wielu projektach biznesowych.

Zapraszamy do współpracy - podpisz z nami stałą umowę na czyszczenie i konserwację urządzeń elektrycznych w Twojej firmie.Czyszczenie urządzeń elektrycznych
Od 1992 roku Teluk sp. z o.o. (dawniej Telsidd Polsko-Belgijska sp. z o.o) poleca swoje usługi w zakresie czyszczenia oraz konserwowania urządzeń, aparatów i instalacji elektrycznych pod napięciem. Usługi naszej firmy objęte są gwarancją jakości i bezpieczeństwa elektrycznego. CENA FINALNA NASZEJ USŁUGI JEST NAJTAŃSZA NA RYNKU Posiadamy księgę jakości, opracowaną w oparciu o udokumentowane procedury badawcze, pracowników o najwyższych kwalifikacjach zawodowych oraz specjalne ubezpieczenie majątkowe z uwzględnieniem ryzyka pracy pod napięciem.
więcej: » o firmie » technologia » biografia Tadeusza Teluka


Dr inż. Tadeusz Teluk, założyciel TELSIDD (obecnie TELUK sp. z o.o.)

Tadeusz TelukWykształcenie: Politechnika Śląska, Instytut Elektroenergetyki i Sterowania Układów, Doktor Nauk Technicznych, 1981 r. Od 1970 do 1977 r. asystent i starszy asystent w Katedrach Sieci i Urządzeń Elektroenergetycznych oraz Wysokich Napięć Politechniki Śląskiej. Od 1977 do 2002 r. adiunkt w Instytucie Energetyki, Zakład Bezpieczeństwa Pracy. W latach 1988-1990 wykładowca na Wydziale Elektrycznym Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Sfax, Tunezja. W latach 1992-2014 dyrektor-prezes TELSIDD Polsko-Belgijskiej Sp. z o.o. w Gliwicach.

Od 1995 do 2000 r. autor i wykonawca szkoleń w zakresie zabiegów konserwacyjnych w stacjach elektroenergetycznych pod napięciem, realizowanych w ośrodkach szkoleniowych energetyki zawodowej Energa Straszyn (obecnie MCE), Ziad Bielsko-Biała, Biała/ k. Sulejowa (ZE Łodź-Teren), Krasnobród (Zamojska Korporacja Energetyczna), Zdroisko (ZE Gorzów) oraz bezpośrednio na terenie Zakładów Energetycznych w Zielonej Górze i Rzeszowie. Wyszkolił ok. 2 tys. wykonawców oraz poleceniodawców na podstawie zawartych z zakładami umów licencyjnych. Autor instrukcji stanowiskowych w wyniku otrzymanych patentów przez TELSIDD i Instytut Energetyki, będących podstawą tych umów.

W latach 1992-2014 realizował prace, na podstawie zawartych umów prac konserwacyjnych pod napięciem w kilkunastu zakładach przemysłowych i energetycznych. Zarządzał produkcją sprzętu i wykonawstwem. Projektował ogólne i szczegółowe prace pod napięciem. W firmie TELUK sp. z o.o. pełnił funkcje doradcze.
bottom