top
logo strona g��wna
o firmie
oferta
technologia
media
klienci
galeria
kontakt
zapytanie ofertowe
Firmy, które zastosowały technologię TELUK ENERGETYKA

8 maj 2013 r.
Przegląd i konserwacja rozdzielni głównej SN w Gdańsku
Nasza firma wykonała w kwietniu 2013 r. przegląd i konserwację rozdzielni głównej SN w firmie produkcyjnej w Gdańsku. Prace zostały udokumentowane pomiarami eksploatacyjnymi przez Energopomiar-Elektryka z Gliwic.hr
23 marca 2012 r.
Energetab 2012
Jak co roku serdecznie zapraszamy na targi Energetab w Bielsku-Białej. Nasze stoisko znajduje się w hali M i ma nr 3. 
hr
21 października 2010 r.
Prace w Kronospan Szczecinek
Telsidd uzyskał aktualnie zamówienie z Kronospan Szczecinek, na renowację dielektryczną  izolacji kabli SN,  po ich zalaniu wodą w kanałach rozdzielni SN. Prace zostaną wykonane na powierzchni ponad 300 m kabli i na obrzeżach kanałów kablowych na wysokości 1 m. 
hr
13 października 2010 r.
Czyszczenie i konserwacja produktem dielektrycznym
42 transformatorów SN/nn

Na przełomie września i października 2010 r. TELSIDD zrealizował zamówienie fabryk Kronospan Szczecinek i Kronospan Polska, wykonując prace serwisowe na czynnych transformatorach, zasilających ich procesy produkcyjne.
hr
17 września 2010 r.
Energetab 2010
Serdecznie dziękujemy za odwiedzenie stoiska TELSIDD podczas Energetab 2010 w Bielsku-Białej.
hr
2 września 2009 r.
TELSIDD na Energetab 2009
Zapraszamy do odwiedzenia stoiska TELSIDD w dniach 15-17 września, w ramach targów Energetab 2009 w Bielsku-Białej (pawilon M, stoisko 3). Targi Energetab od wielu lat dzierżą prymat największej i najważniejszej w branży energetycznej imprezy targowej. Więcej informacji: Energetab.
hr
1 marca 2009 r.
Konserwacja transformatorów mocy w drukarni QuadWinkowski
Prace według technologii TELSIDD wykonano w 10-ciu komorach transformatorów mocy w czynnej drukarni w Wyszkowie. Drukarnia QuadWinkowski jest największa w Europie. Po usunięciu zanieczyszczeń z transformatorów mocy i kanałów kablowych, konserwacja produktem Dielect 2000 umożliwiła udzielenie 5-letniej gwarancji na stronę SN. Zobacz raport.
hr
3 stycznia 2009 r.
Umowa o współpracy
W styczniu 2009 r. TELSIDD zawarła umowę o współpracy w firmą Elektrobudowa SA z Katowic. Przedmiotem umowy jest, między innymi, wspólne wykonywanie prac eksploatacyjnych – zwłaszcza pod napięciem elektrycznym.
hr
2 stycznia 2009 r.
Czyszczenie czynnych kabli w tunelach kablowych bloków elektroenergetycznych
W wyniku skutków pożaru kabli, a także ich normalnej eksploatacji, zaistniała potrzeba pilnego usunięcia ich zanieczyszczeń popożarowych, zwłaszcza po przeprowadzonej akcji gaśniczej, podczas której produkty spalania i środki gaśnicze pokryły powłoki czynnych kabli, usytuowanych przestrzennie na półkach w tunelach. Prace według zawartej Umowy serwisowej nr 1/2009 z Elektrownią „Kozienice” objęły tunele pod blokiem nr 1, a następnie częściowo tunele pod blokiem nr 2 – w miesiącach od maja do lipca 2009 r., a także tam gdzie dokonano wymiany kabli. Zastosowanie produktu dielektrycznego Dielect 2000 w końcowej fazie realizacji umożliwia udzielenie 3-letniej gwarancji jakości i bezpieczeństwa elektrycznego.
hr
2 stycznia 2008 r.
Prace pod napięciem w firmie Kronopol
TELSIDD zawarła umowę serwisową z firmą Kronopol (Swiss Krono Group), jednym z największych na świecie producentów płyt i wyrobów drewnopochodnych. Przedmiotem kontraktu jest czyszczenie i konserwacja produktem dielektrycznym oraz diagnostyka i poprawa połączeń prądowych urządzeń elektrycznych w rozdzielniach i komorach transformatorów – pod napięciem. Umowa została podpisana dn. 2 stycznia 2008 r. 
hr
1 sierpnia 2007 r.
Regeneracja izolacji silnika asynchronicznego
w Cukrowni Werbkowice

Oryginalna technologia natryskowa TELSIDD pokazuje swą perfekcyjność podczas regeneracji izolacji dużych maszyn elektrycznych, zdemontowanych do wykonania prac. Po ich wykonaniu następuje ponowny montaż maszyny, natrysk ostateczny produktem dielektrycznym i jej natychmiastowe uruchomienie „na mokro”, w celu pełnej impregnacji izolacji uzwojeń stojana i wirnika.
hr
1 lipca 2007 r.
Kompleksowy przegląd w rozdzielni 110 kV (Stocznia Gdynia)
Wspólnie z przedsiębiorstwem Energopomiar-Elektryka sp. z o.o. z Gliwic wykonano prace towarzyszące kompleksowemu przeglądowi rozdzielni 110 kV, obejmujące badania oraz naprawy układów zbezpieczeń i skuteczności izolacji. Zakres prac TELSIDD obejmował czyszczenie i konserwację izolacji (w tym prace na wysokości) produktem dielektrycznym Dielect 2000 pól wnętrzowych 110 kV mostów, sprzęgieł, szyn, izolatorów, szaf sterujących oraz pól zabezpieczeń i zasilających nn. w nastawni. Pomiary wykazały kilkunastokrotny wzrost oporności izolacji w rozdzielni oraz wzrost odporności na przepięcia.
hr
1 września 2006 r.
Pierwsze w Polsce prace pod napięciem 30 kV
Po raz pierwszy w Polsce TELSIDD zrealizował czyszczenie i konserwację produktem dielektrycznym, diagnostykę i poprawę połączeń prądowych urządzeń w czynnej rozdzielni wnętrzowej 30 kV, bedącej własnością firmy Energetyka Dwory sp. z o.o. w Oświęcimiu. Prace pod napięciem wykonano w nastawni oraz w kilkudziesięciu polach 30 kV. W kilku izolatorach przepustowych zlikwidowano uciążliwe wyładowania niezupełne.Czyszczenie urządzeń elektrycznych
Od 1992 roku Teluk sp. z o.o. (dawniej Telsidd Polsko-Belgijska sp. z o.o) poleca swoje usługi w zakresie czyszczenia oraz konserwowania urządzeń, aparatów i instalacji elektrycznych pod napięciem. Usługi naszej firmy objęte są gwarancją jakości i bezpieczeństwa elektrycznego. CENA FINALNA NASZEJ USŁUGI JEST NAJTAŃSZA NA RYNKU Posiadamy księgę jakości, opracowaną w oparciu o udokumentowane procedury badawcze, pracowników o najwyższych kwalifikacjach zawodowych oraz specjalne ubezpieczenie majątkowe z uwzględnieniem ryzyka pracy pod napięciem.
więcej: » o firmie » technologia » biografia Tadeusza Teluka


Dr inż. Tadeusz Teluk, założyciel TELSIDD (obecnie TELUK sp. z o.o.)

Tadeusz TelukWykształcenie: Politechnika Śląska, Instytut Elektroenergetyki i Sterowania Układów, Doktor Nauk Technicznych, 1981 r. Od 1970 do 1977 r. asystent i starszy asystent w Katedrach Sieci i Urządzeń Elektroenergetycznych oraz Wysokich Napięć Politechniki Śląskiej. Od 1977 do 2002 r. adiunkt w Instytucie Energetyki, Zakład Bezpieczeństwa Pracy. W latach 1988-1990 wykładowca na Wydziale Elektrycznym Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Sfax, Tunezja. W latach 1992-2014 dyrektor-prezes TELSIDD Polsko-Belgijskiej Sp. z o.o. w Gliwicach.

Od 1995 do 2000 r. autor i wykonawca szkoleń w zakresie zabiegów konserwacyjnych w stacjach elektroenergetycznych pod napięciem, realizowanych w ośrodkach szkoleniowych energetyki zawodowej Energa Straszyn (obecnie MCE), Ziad Bielsko-Biała, Biała/ k. Sulejowa (ZE Łodź-Teren), Krasnobród (Zamojska Korporacja Energetyczna), Zdroisko (ZE Gorzów) oraz bezpośrednio na terenie Zakładów Energetycznych w Zielonej Górze i Rzeszowie. Wyszkolił ok. 2 tys. wykonawców oraz poleceniodawców na podstawie zawartych z zakładami umów licencyjnych. Autor instrukcji stanowiskowych w wyniku otrzymanych patentów przez TELSIDD i Instytut Energetyki, będących podstawą tych umów.

W latach 1992-2014 realizował prace, na podstawie zawartych umów prac konserwacyjnych pod napięciem w kilkunastu zakładach przemysłowych i energetycznych. Zarządzał produkcją sprzętu i wykonawstwem. Projektował ogólne i szczegółowe prace pod napięciem. W firmie TELUK sp. z o.o. pełnił funkcje doradcze.
bottom